Tijden en Tarieven

Wanneer zijn de lessen:

Maandag:

09.30 uur – 11.00 uur

18.30 uur – 20.00 uur

20.30 uur – 22.00 uur

Dinsdag:

19.30 uur – 21.00 uur

Donderdag:

18.30 uur – 20.00 uur

20.30 uur – 22.00 uur

Vrijdag:

10.00 uur – 11.30 uur

 

Vakanties:

Herfstvakantie:         17/10 t/m 25/10

Kerstvakantie:          19/12 t/m 3/1 2021

Voorjaarsvakantie:  13/2 t/m 21/2

Meivakantie:             01/5 t/m 9/5

Zomervakantie         24/7 t/m 5/9

 

 

Yogalessen

Het cursusjaar wordt als een geheel gezien en loopt van september tot en met mei. Het jaar is opgedeeld in 2 periodes van 15 lessen van anderhalf uur. De tarieven per periode  van 15 lessen zijn € 205,-

De kosten voor 15 digitale audiolessen zijn € 150,-

De kosten  van de cursus dienen te worden voldaan voor de eerste les van elke periode. Als je je hebt opgegeven voor het  cursusjaar kun je het cursusgeld van de eerste helft, vóór de eerste les in augustus, overmaken op rekening  NL07INGB0003564547  ten name van Mw. GME  van Duren-Verheijen Boxmeer. Voor de tweede periode kun je het bedrag overmaken voor de eerste les in januari 2021.

Individuele begeleiding

€ 75,-  per uur